DOLNÍ

VÍTKOVICE

Naprosto skvělý areál Dolních Vítkovic, bývalý černouhelný důl Hlubina, který prochází postupnou konverzí na kulturní centrum. Ta monumentálnost industriálních staveb je fascinující.

VÍCE INFORMACÍ: oficiální stránky

BOLT 

TOWER

Vysoká pec č. 1 v areálu Dolních Víktovic. Vyhlídka na Vítkovice a Ostravu, na horizontech komíny. Arch. Josef Pleskot.

GONG

Další z objektů areálu Dolních Víkovic. Multifunkční hala. Konverze bývalého plynojemu. Arch. Josef Pleskot.